CURS ONLINE INTERACTIV

Python 3

PENTRU ÎNCEPĂTORI

Proiect susținut de Uniunea Profesorilor de Informatică din România
PROBLEME REZOLVATE
PAG. 1 / 4
Instrucțiunea while
Acasă >>> Lecții online
CERINȚĂ

Se citeşte un număr natural n. Să se tipărească numărul obţinut prin inversarea poziţiilor cifrelor pe care le ocupă numărul citit.

Exemplu. Dacă citim n=248, se va tipări 842.

REZOLVARE

Să considerăm două numere: al doilea număr a fost obţinut din primul prin adăugarea la sfârşit a unei cifre (456 şi 4563). Avem relaţia:

4563 = 456 * 10 + 3

Evident, relaţia este adevărată pentru oricare două numere naturale care îndeplinesc condiţia de mai sus. Este clar că numărul inversat va începe cu ultima cifră a numărului citit. Să presupunem că am citit 248. Vom construi numărul inversat astfel:

8=0*10+8
(8 este ultima cifră a numărului citit şi rămâne 24)
84=8*10+4
(4 este ultima cifră a numărului rămas şi rămâne 2)
842=84*10+2
(2 este ultima cifră a numărului 2 şi rămâne 0)

Analizaţi programul rezultat:
Editor - while_ex1.py
       
Rezultatul în consolă done
Analizează problema rezolvată,
apoi avansează la pagina următoare.
Manuale digitale


Editura noastră oferă de peste 27 de ani manuale şcolare aprobate M.E.N. şi auxiliare ce respectă programa şcolară, precum şi cursuri de Informatică şi T.I.C., utile oricărei persoane care doreşte să se pregătească în aceste domenii.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward