CURS ONLINE INTERACTIV

Python 3

PENTRU ÎNCEPĂTORI


"Primul volum Python în română care pur și simplu m-a uimit. Foarte bine explicat și ușor de înțeles." (Alexandru Cosmin)

"Cea mai bună carte de Python din RO." (Iulian Geană)

"Livrare promptă! M-am pus pe treabă!" (Emil Ilie)

TOATE RECENZIILE
Curs de programare în Python 3 - Cuprins


"Îmi doresc ca această carte să fie un curs introductiv solid de programare în limbajul Python, cu informații precise și la obiect, explicate ușor, fără multe detalii care vă pot face să pierdeți esența." (dr.ing. Vlad TUDOR)

Titlu complet: "Curs de programare în Python 3 - Vol. 1. Fundamente pentru începători"
ISBN: 978-606-94898-1-9
Nr. de pagini: 216
Editura: L&S SOFT, 2020

Alfa. Introducere
De ce Python?
Python, un limbaj interpretat
Python 2 vs. Python 3

Beta. Instalarea mediului de programare Python 3
Acces rapid la Python IDLE

Gama. Modul de lucru în Python
Crearea și salvarea unui program
Rularea unui program
Deschiderea unui program
Închiderea unui program
Fișiere recente
Comenzi uzuale ale editorului de text
Ștergerea consolei din Python IDLE
Executarea codului din Command Prompt
IDE-uri
Recapitulare

Capitolul 1. Primele noțiuni
1.1. Câte ceva despre programe
1.2. Ce sunt variabilele?
1.2.1. Care este mecanismul?
1.2.2. Definirea variabilelor în Python
1.2.3. Hei!.. 2 + 3 nu fac 23!?!
1.3. Vocabularul limbajului
1.3.1. Setul de caractere
1.3.2. Identificatori
1.3.3. Separatori
1.3.4. Comentarii
1.4. Tipuri de date
1.4.1. Tipuri de date numerice
1.4.2. Șiruri de caractere
1.4.3. Date numerice vs. șiruri de caractere
1.5. Mai multe moduri de atribuire
1.6. Funcția type
1.7. Operații aritmetice elementare introductive
1.8. Ce este un algoritm?
Probleme propuse / exerciții

Capitolul 2. Expresii
2.1. Introducere
2.2. Operatori în Python
2.2.1. Operatori aritmetici
2.2.2. Operatori relaționali
2.2.3. Operatori logici
2.2.4. Valori booleene
2.2.5. Operatori de atribuire
2.3. Erori frecvente
2.4. Câteva funcții utile (built-in)
2.4.1. Funcția abs()
2.4.2. Funcția eval()
2.4.3. Funcția id()
2.4.4. Funcția len()
2.4.5. Funcția round()
2.5. Mai mult despre print()
Probleme rezolvate
Probleme propuse / exerciții

Capitolul 3. Fără OOP nu putem continua...
Înțelegeți la nivel de bază conceptele de încapsulare, clasă,
obiect, instanțiere, date și metode membru – 3 pagini esențiale!

Capitolul 4. Șiruri de caractere
4.1. Introducere
4.2. Operatorii + (concatenarea) și * (repetiția)
4.3. Accesul la caracterele șirului
4.4. Lungimea unui șir de caractere
4.5. Subșiruri (feliere, în engleză slicing)
4.6. Apartenența – in și not in
4.7. Funcțiile built-in min() și max()
4.8. O parte dintre metodele clasei str
4.9. Compararea șirurilor
4.10. Formatarea șirurilor
Probleme rezolvate/propuse

Capitolul 5. Colecții de date
5.1. Liste
5.1.1. Ce este o listă?
5.1.2. Accesul la elemente
5.1.3. Modificarea elementelor
5.1.4. Ștergerea elementelor
5.1.5. Adăugarea elementelor noi
5.1.6. Extinderea unei liste
5.1.7. Operatorii +, *, in și not in
5.1.8. Alte metode și funcții built-in utile
5.1.9. Exerciții propuse
5.2. Tupluri
5.2.1. Ce este un tuplu?
5.2.2. Accesul la elemente
5.2.3. Lungimea unui tuplu
5.2.4. Operatorul in și grupul not in
5.2.5. Constructorul clasei tuple
5.2.6. Ștergerea unui tuplu
5.2.7. Operatorii + și *
5.2.8. Metodele clasei tuple
5.2.9. Modificare unui tuplu – un truc interesant!
5.3. Seturi
5.3.1. Ce este un set de date?
5.3.2. Adăugarea de noi elemente
5.3.3. Ștergerea elementelor
5.3.4. Operații cu mulțimi
5.3.5. Clasa frozenset
5.4. Dicționare
5.4.1. Ce este un dicționar?
5.4.2. Clasa dict
5.4.3. Metoda get()
5.4.4. Modificarea și adăugarea perechilor de date
5.4.5. Din nou despre operatorii in și not in
5.4.6. Revenim la frozenset...

Capitolul 6. Instrucțiunile limbajului Python
6.1. Instrucțiunea condițională If
6.1.1. Forma if .. else
6.1.2. Forma if .. elif .. else
6.1.3. Instrucțiunea compusă. Indentarea!
6.1.4. Probleme rezolvate
6.1.5. Case/switch nu există...
6.1.6. Exerciții propuse
6.2. Instrucțiunea repetitivă for
6.2.1. Forma generală
6.2.2. Funcția range(). Forma clasică pentru for
6.2.3. Probleme rezolvate
6.2.4. Citirea colecțiilor de date de la tastatură
6.2.5. Mai mult despre user-friendly
6.2.6. Exerciții propuse
6.3. Instrucțiunea repetitivă while
6.3.1. Probleme rezolvate
6.3.2. Exerciții propuse
6.4. Clauzele break și continue
6.3.1. Clauza break
6.3.2. Clauza continue

Capitolul 7. La voia întâmplării...
7.1. Numere aleatoare
7.2. Cum le putem genera în Python?
7.2.1. Importarea primului nostru modul – random
7.2.2. Funcția randint
7.2.3. Funcția choice
7.2.4. Funcția shuffle
7.2.5. Funcția seed
7.3. Primele jocuri în Python
7.3.1. Ghicește numărul!
7.3.2. Tabla înmulțirii – crearea unui test de evaluare
7.3.3. Spânzurătoarea - țări din Uniunea Europeană

Capitolul 8. Funcții și module
8.1. Introducere
8.2. Funcții
8.2.1. Crearea unei funcții
8.2.2. Să formăm un prim modul!
8.2.3. Mai mulți parametri formali
8.2.4. Valori implicite pentru parametri
8.2.5. Funcții anonime – lambda
8.2.6. Probleme rezolvate
8.2.7. Probleme propuse
8.3. Vizibilitatea variabilelor
8.3.1. Variabile locale și globale
8.3.2. Variabile nelocale
8.4. Transmiterea parametrilor
8.4.1. Introducere
8.4.2. Mai mult de spre variabile (mutabile / imutabile)
8.4.3. Stai! Cum copiez de fapt două variabile mutabile?
8.4.4. Revenim la transmiterea parametrilor
8.5. Poziția și ordinea scrierii funcțiilor
8.5.1. Ce înseamnă de fapt un limbaj interpretat?
8.5.2. Unde putem defini o funcție?
8.5.3. Mai multe funcții
8.5.4. Concluzii
8.6. Universul modulelor
8.6.1. Python Standard Library
8.6.2. Modulul math – fiți autodidacți!

Capitolul 9. I/O. Fișiere text
9.1. Introducere
9.1.1. Modelul black-box
9.1.2. Fișiere text
9.2. Deschiderea și închiderea unui fișierelor text
9.2.1. Un prim exemplu de citire
9.2.2. Întotdeauna închidem fișierul deschis...
9.2.3. Funcția open()
9.3. Citirea fișierelor text
9.3.1. Metoda read()
9.3.2. Conversia explicită spre o listă. Metoda readlines()
9.3.3. Metoda readline()
9.4. Scrierea fișierelor text
9.5. Cum ștergem un fișier?

Anexa 1. Diferențe dintre versiunile 2 și 3
Anexa 2. Tabela codurilor ASCII

Bibliografie

 arrow_back   home   perm_identity   list   arrow_upward